Takuuehdot

Nämä takuuehdot koskevat uutta Volkswagen-henkilöautoa, lukuun ottamatta siihen Suomessa asennettuja lisävarusteita, tarvikkeita sekä päällirakenteita, joille on oma erillinen takuu. Auton valmistenumero ja autoa koskevat tiedot on ilmoitettu kauppasopimuksessa, auton takuutodistuksessa ja huoltokirjassa.

Tämän takuun myöntää ensisijaisesti auton myyjä (tämän jälkeen auton maahantuoja). Takuu on voimassa Euroopan talousalueella mukaan lukien Sveitsi.

Takuuaika on 24 kuukautta, pois lukien sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen korkeajänniteakut. Näiden akkujen takuuaika on 96 kuukautta tai 160 000 km, kumpi ensin saavutetaan. Takuu alkaa takuutodistukseen merkitystä luovutuspäivästä.

Takuu edellyttää, että autoa huolletaan Suomessa voimassa olevan huolto-ohjelman mukaisesti.

Takuu päättyy, jos autovahingon jälkeen vakuutusyhtiö on lunastanut auton, tai jos auton rakennetta tai ohjainlaitteiden ohjelmointia muutetaan ilman takuunantajan kirjallista lupaa.

Takuun piiriin eivät kuulu:
• kulutusosat
• nesteet,öljyt,suodattimet
• hehkulankapolttimot
• lasinpyyhkimensulat
• moniura-jamuuthihnat
• renkaat
• määräaikaishuoltoihinsisältyvättoimenpiteet • säätötoimenpiteet
• sulakkeetjaparistot

Takuun sisältö ja virheen määritelmä

Takuunantaja vastaa siitä, että auton käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Muuten autossa on virhe. Virhe on asiantuntevasti arvioitu poikkeama kyseisen automallin normaalista laadusta tai valmistajan ilmoittamista ohjearvoista, ottaen huomioon auton ikä ja sillä ajettu matka. Virheenä ei pidetä vanhenemista, kulumista, korroosiota, maalipinnan vanhenemista, eikä poikkeamaa normaalista laadusta, jos se on aiheutunut ulkopuolisesta tekijästä, kuten poikkeuksellisesta laskeumasta, hiekan tai kivien iskemästä, renkaista irronneista nastoista tai maantiesuolasta.

Takuunantaja ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että auton laadun tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu ostajan puolella olevasta syystä, kuten esimerkiksi:
• auton käyttö- ja huolto-ohjeiden vastaisesta tai muusta vääränlaisesta käytöstä
• valmistajan ja maahantuojan määräämien autonhuoltokirjassa mainittujen ja Suomessa kulloinkin voimassaolevan huolto-ohjelman mukaisten huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta suorittamisesta
• auton korjaamisesta muulla tavoin kuin autonvalmistajan korjausohjeiden (erwin.volkswagen.de) mukaisesti
• muiden kuin autonvalmistajan tai maahantuojan hyväksymien varaosien ja tarvikkeiden asentamisesta, taitarvikkeiden asentamisesta valmistajan ohjeiden vastaisesti
• autonmoottorin, ohjelmoinnin, voimansiirron, alustarakenteiden tai korin muuttamisesta käyttäen muita kuin auton maahantuojan hyväksymiä menetelmiä ja osia
• liikenneonnettomuudesta, ilkivallasta tai tapaturmasta
• kilpailu- tai kokeilukäytöstä, muusta auton epänormaalista käytöstä tai ylikuormittamisesta
• normaalin huolellisuuden ja auton kunnossapidon laiminlyönnistä
• vaurioiden rajoittamisen laiminlyönnistä
• diagnoosi- ja tallennusjärjestelmiin liittyvien johtojen irrottamisesta tai järjestelmän vahingoittamisesta tai sinettien rikkomisesta
• auton liikuttamisesta muulla tavoin kuin sen oman voiman lähteen avulla
• ulkopuolisentekijän, (esim. onnettomuuden, rakeiden, tulvan, tms. luonnonilmiön) vaikutuksesta.

Menettely virhetilanteessa

Ostajan tulee ilmoittaa virheestä joko myyjäliikkeelle tai jollekin valtuutetulle Volkswagen-korjaamolle. Ilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Ilmoitus virheestä voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä kun ostaja tosiasiallisesti havaitsi virheen. Ostajan pitää kuitenkin aina toimia virhetilanteessa siten, etteivät vahingot hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä johdosta lisäänny.

Ilmoittaessaan virheestä ostajan pitää esittää takuutodistus tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin auto on ostettu. Virheen ilmetessä ostajalla on oikeus vaatia, että takuunantaja oikaisee virheen kohtuullisessa ajassa saatuaan ilmoituksen virheestä.

Takuunantajalla on oikeus ensisijaisesti korjata virhe, jos tämä voi tapahtua virheen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa ja siten, että ostajalle ei aiheudu korjaamisesta kustannuksia tai olennaista haittaa. Korjaus tehdään takuunantajan määräämässä korjaamossa.

Jos virheen korjaaminen ei ole mahdollista tai siitä aiheutuu ostajalla olennaista haittaa tai jos virhettä ei oikaista kohtuullisessa ajassa, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, tai jos virhe ei ole vähäinen, kuluttajaostaja voi vaatia kaupan purkua.

Takuukorjaus ei pidennä auton tai korjauksen kohteen takuuaikaa.

Takuuehtojen suhde kuluttajasuojalain virhesäännöksiin

Näillä takuuehdoilla ei rajoiteta ostajan kuluttajansuojalain 5. luvun mukaista oikeutta vedota autossa olevaan virheeseen. Ostaja voi täten vedota myyjän tai aikaisemman myyntiportaan (maahantuoja) lakisääteiseen virhevastuuseen esimerkiksi silloin, kun virhe on rajattu takuuehdoissa takuun ulkopuolelle tai jos virhe ilmenee vasta takuun päättymisen jälkeen. Aikaisemman myyntiportaan vastuu takuun voimassaolon jälkeen ilmenevistä tai takuun piiriin kuulumattomien auton osien virheistä rajoittuu kuitenkin vain auton uutena ostaneeseen ostajaan. Lisätietoa kuluttajansuojalaista löytyy osoitteesta: www.kkv.fi.

Korin kestosuoja

Euroopassa myytävien Volkswagen-henkilöautojen korille myönnettävät seuraavat takuut alkavat takuutodistukseen merkitystä luovutuspäivästä.
• 3 vuoden takuu maalipinnassa esiintyvien virheiden varalle

- Takuu kattaa maalausmateriaalissa tai maalaustyössä esiintyvät virheet
• 12 vuoden puhkiruostumattomuustakuu

- Puhkiruostumisella tarkoitetaan materi aalivirheestä aiheutuvaa koripellin tai kotelorakenteen läpisyöpymistä, joka on edennyt sisäpuolelta ulkopuolelle ehjän maalipinnan alla.

Takuuajan kestoa lukuunottamatta kaikki edellä kuvatut Volkswagen-takuun ehdot koskevat myös korin kestosuojaa. Korin kestosuojan edellytyksenä on auton huoltoohjelman mukaiset tarkastukset.

Mikäli takuun voimassaoloaikana havaitaan edellä mainittujen takuiden piiriin kuuluvia virheitä, ne korjataan veloituksetta valtuutetuissa Volkswagen-korjaamossa kaikkialla Euroopassa.

Mahdollisen kolarin sattuessa on korirakenteet korjattava valmistajan ohjeiden mukaisesti vastaavaan kuntoon, kuin ne olivat ennen kolaria. Silloin sekä turvallisuus että korroosionesto ovat myös korjatuilla alueilla auton muita osia vastaavalla tasolla.

Maali- ja puhkiruostumattomuustakuu ei kata vauriota, jos
• Korjaustarve johtuu maalipintaan kohdistuvista iskuista tai hankauksesta
• Korjaustarve johtuu puutteellisesta hoidosta
• Korin tai maalipinnan vaurioita ei ole korjattu valmistajan ohjeiden mukaisesti
• Puhkiruostuminen on syy-yhteydessä siihen, että korin korjaustöissä ei ole noudatettu valmistajan ohjeita